Maskia tulee käyttää Turun kaupungin sisäliikuntatiloissa 2.11. alkaen

2.11.2020

Turun kaupunki edellyttää kaikkia yli 15-vuotiaita kaupungin sisäliikuntatilojen käyttäjiä pitämään maskia. Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kaikkien tulee lisäksi noudattaa turvavälejä, yskimis- ja käsihygieniaa sekä muita viranomaisohjeita. Sairaana ei saa tulla liikuntapaikoille.

Yleiset ohjeet

- Kaikkien tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, yskimis- ja käsihygieniaa sekä muita viranomaisohjeita. Sairaana ei saa tulla liikuntapaikoille. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat suosituksia. Jokaisella liikuntapaikalla on joko käsienpesumahdollisuus tai käsidesiä.

 

Maskin käyttö

- 2.11.20 alkaen kaikissa kunnallisissa liikuntatiloissa tulee käyttää maskia. Maskin käyttövelvoite on puku-, aula- ja katsomotiloissa kaikilla yli 15-vuotiailla henkilöillä.

- Liikuntasuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.

 

Sisäliikuntatiloihin saapuminen ja niistä poistuminen

- Ryhmiä ohjeistetaan saapumaan sisäliikuntatilaan/-rakennukseen vasta oman vuoronsa alkaessa. Samoin liikuntatilasta/-rakennuksesta tulee poistua oman vuoron päättymiseen mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aika liikuntatiloissa hieman lyhenee, mutta tällä tavalla kenenkään vuoroja ei tarvitse perua tai tehdä uusia vuoroja esim. 15 minuuttia lyhyempinä.

- Ryhmät kokoontuvat liikuntatilojen ulkopuolella (ulkona, jos mahdollista). 

- Ensisijainen suositus on, että saattajat/vanhemmat/huoltajat, ym. eivät tule lainkaan liikuntapaikoille.

- Mahdollisissa jonotus-/odotustilanteissa on tärkeää huomioida riittävät turvaetäisyydet.

 

Puku- ja pesutilat

- Liikuntapaikkojen pukuhuoneet ovat avoinna, mutta niiden käyttöä ei suositella. Käyttäjiä ohjeistetaan mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan vaatteet ja/tai peseytymään kotona. 

- Vieraspelijoukkueet voivat käyttää liikuntatilojen puku- ja pesutiloja, mutta turvaetäisyyksiä tulee pystyä noudattamaan esimerkiksi porrastamalla tilojen käyttöä. 

- Jäähalleilla pukuhuone on käytössä 20 minuuttia ennen vuoron alkua ja 20 minuuttia vuoron jälkeen sekä otteluissa vierasjoukkueille 40 minuuttia ennen vuoron alkua ja 40 minuuttia vuoron jälkeen.

- Uimalaitosten puku- ja pesutilat ovat normaalisti käytössä. Käyttäjien on tärkeä huolehtia turvaetäisyyksistä.

- Yli 15-vuotiaat käyttävät maskia pukutiloissa.

 

Henkilömääräsuositukset

- Toivomme, että sisäliikuntapaikoissamme noudatetaan henkilömääräsuosituksia. Olemme laskeneet suositukset kahden metrin turvaetäisyyksien mukaan. Liitteessä on suuntaa antava taulukko, jonka auttaa suunnittelemaan turvallista ryhmätoimintaa.

- Sisäliikuntatilojen ja -rakennusten laskennalliset henkilömääräsuositukset ovat näkyvillä tarvittavissa tiloissa. Kaikkiin yksittäisiin tiloihin ei ole laskettu henkilömääräsuosituksia. Näissä tiloissa noudatetaan turvaetäisyyksiä.

- Uimalaitoksissa on tehty laskennalliset henkilömääräsuositukset koko uimahalliin, ei rakennuksen yksittäisiin tiloihin.

- Henkilömääräsuositukset on asetettu ensisijaisesti harjoittelukäyttöä ajatellen.

- Tapahtumien osalta tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan viranomaisohjeistusten noudattamisesta, kuten kävijämäärärajoitteista ja muista liikuntapaikkaan liittyvistä erityisjärjestelyistä. Tapahtumajärjestäjän tulee neuvotella tarvittaessa viranomaisten kanssa.

- Ulkoliikuntapaikoilla ei ole laskennallisia henkilömääräsuosituksia. Ulkoliikuntapaikkojen yhteydessä olevia pukutilojen käyttöä ei suositella. Jos pukutiloja kuitenkin käytetään, turvaetäisyyksiä tulee pystyä noudattamaan esimerkiksi porrastamalla tilojen käyttöä. Yli 15-vuotiaat käyttävät maskia pukutiloissa.